Pčelarstvo za početnike

home Rječnik pčelarstva Rojenje

Trovanje kemijskim sredstvima
U suvremenoj poljoprivredi upotrebljavaju se kemijska sredstva za zaštitu bilja od bolesti i štetočina. Ta sredstva, ili barem neka od njih, opasna su za pčele pa sa uporabom ovih sredstava, nastaju poteškoće pri držanju pčela.

Poljoprivrednici su dužni obavijestiti pčelare kada će početi prskanje, odnosno zaprašivanje bilja, kako bi pčelari mogli zaštiti svoje pčele.

Trovanje pčela

Kad pčelar sazna kojeg će dana početi prskanje ili zaprašivanje bilja, treba rano ujutro, još prije početka izletanja pčela, zatvoriti košnicu i maksimalno otvoriti uređaje za ventilaciju. Kod košnica koje imaju zbjeg koji se može podići, a u težim slučajevima i skloniti poklopna daska, pa će ventilacija biti sigurna.


Ako će pčele bit duže zatvorene, treba im sipati vode u hranilicu ili u prazno saće. Ako je vani previše toplo, onda pčele tako zatvorene treba prenijeti u neku hladniju prostoriju i tamo držati dok ne prođe opasnost, a zatim vratiti na prvobitno mjesto, strogo vodeći računa da svaka košnica bude postavljena na mjesto na kojem je bila prije unošenja. U protivnom, nastala bi velika pometnja i moglo bi doći do grabeži, pa ih drugih oštećenja.


Dok su košnice zatvorene, pčele se ne smiju uopće uznemiravati, a ne treba ih ni prihranjivati. Koliko će pčele biti zatvorene, zavisi od vrste kemijskog sredstva koje se upotrebljava, odnosno koliko dugo traje otrovnost tog sredstva.


  • Djelovanje arsenovih i fluorovih preparata traje tri do pet dana
  • Parationski preparat prestaje biti opasan poslije tri dana
  • Nikotinska sredstva, herbicidi, mineralna ulja i druga slična sredstva, otrovna su za pčele samo nekoliko sati poslije zaprašivanja ili prskanja

Ako poslije prskanja ili zaprašivanja padne jaka kiša, gotovo prestaje opasnost za pčele. Isto tako kada puše jaki vjetar ili nastane jaka vrućina, a temperatura u hladu iznosi 30°C, opasnost za pčele brže prođe.


Pčelari trebaju kontaktirati poljoprivrednike, općinu, komore i saveze u cilju pronalaženja najboljih rješenja da se zaštite i bilje i pčele. Bez stalnog i neposrednog kontakta i suradnje između pčelara i poljoprivrednika, a i spomenutih institucija, teško će se postići povoljni rezultati u zaštiti pčela od kemijskih sredstava za zaštitu biljaka.


arrow_upward